وریستور


وریستور یک قطعه ی الکترونیکی می باشد. وریستور یک مقاومت وابسته به ولتاژ است.مقاومت وریستور متنوع و وابسته به ولتاژ می باشد.هنگامی که ولتاژ افزایش می یابد مقاومتشان کاهش می یابد. در صورتیکه ولتاژ بیش از حد افزایش یابد، مقاومت افت می کند. این قابلیت باعث محافظت از مدار در صورت ولتاژ غیر عادی می شود .
وریستور نوعی مقاومت وابسته به ولتاژ می باشد. از وریستور یا VDR به عنوان قطعه ای محافظ در برابر اضافه ولتاژ استفاده می شود. هر وریستور ولتاژ مشخصی دارد که در آن ولتاژ مشخص به بالا ورستور می سوزد. در حالت عادی وریستور ها دارای مقاومت بالایی هستند به طوری که جریان الکتریکی از آن ها عبور نمی کند , اما با زیاد شدن ولتاژ مقاومت وریستور کم شده و تمامی جریان را عبور می دهد. برای محافظت ار یک قطعه در برابر اضافه ولتاژ باید وریستور را به صورت موازی با آن بست. در حالت عادی در مدار وریستور اتصال باز بوده و در حالتی که اضافه ولتاژ رخ دهد وریستور اتصال کوتاه شده و نمی گذارد جریان از قطعه مورد نظر عبور کند.


موردی برای نمایش وجود ندارد.