SMD - اس ام دی


) نوعی از قطعات الکترونیکی هستند که برای اتصال مستقیم بر سطح مدار چاپی طراحی و ساخته شده اند. این قطعات مانند دیگر قطعات معمولی و پایه دار الکترونیکی که به راحتی روی مدار لحیم کاری می شوند نیستند. البته تفاوت آنها در واقع ظاهری بود و از لحاظ عملکرد تفاوت چندانی با هم ندارند. اما می توان گفت که بخاطر اندازه کوچکشان عملکرد اندکی بهتر از قطعات معمولی دارند.

در حال حاضر تمام قطعات الکترونیکی در فرمت SMD ساخته نشده اند، اما قطعات موجود نیز صنعت الکترونیک را متحول کرده اند و امکان تولید انبوه و پرسرعت را به علت لحیم کاری با دستگاه اتوماتیک و اشغال فضای کمتر در مدار فراهم ساخته اند.


کمی صبر کنید...