هسته فریت

 روی آن سیم‌پیچی‌های ترانسفورماتور نصب می‌شود. از ویژگیهای این هسته تراوایی مغناطیسی زیاد و رسانایی الکتریکی کم (باعث کاهش جریان گردابی می‌شود) می‌توان ذکر کرد