دیود زنر


ساختار دیود های زنر

((عموما دیودها از دو نیمه هادی ساخته می شوند که با فرایندهای اتمی به نیمه هادی های دارای ناخالصی تبدیل شده اند. به هر یک از نیمه هادی ها ناحیه N و P گفته می شود کهنیمه رسانای p شامل جای خالی الکترون است که به تعبیری بار مثبت دارد و به آن حفره گفته می شود ونیمه رسانای n دارای الکترون اضافه است.))

یکی از مدل های مشهور دیود های زنر سری MINI MELF هست این قطعات اس ام دی با ولتاژ های متنوع طراحی و تولید می شوند. پکیچ این محصولات در سری SOD -80 قرار دارند.

مقدار توان دیود های SMD ZENER مقدار 2/1 (500 میلی) وات است و در تجهیزات مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی